Jette Flejsborg

Jette Flejsborg - indehaver af ViaVita

Hypnose og psykoterapi kan være din løsning.

Du er velkommen til at ringe på 5191 8055, hvis du vil høre mere.

Behandlingsmetoder i ViaVita

Jeg er uddannet;

 • Psykoterapeut fra Psykoterapeutakademiet. 
 • Master i hypnoterapi og avanceret hypnoterapi.
 • NLP master.
 • Stressvejleder fra Stressakademiet.

Nogle af disse behandlingsmetoder kan du læse mere om længere nede på denne side.

Terapeutiske tilgange

En session eller terapiforløb hos mig/ViaVita er altid individuelt og sammensat af de bedste behandlingsmetoder og tilgange jeg råder over.

Jeg oplever, at relationen mellem dig og mig som terapeut, er det vigtigste. Der skal gerne være en gensidig respekt, tillid, tryghed og en sund kemi.

Jeg holder mig løbende opdateret i forhold til terapeutiske strømninger i tiden, videre-uddanner mig og modtager professionel supervision.
Jeg tager det til mig fra diverse terapeutiske retninger, eller metoder som jeg oplever relevant, eller gavnlig i forhold til det jeg allerede arbejder med.

På den baggrund anvender jeg, udover over hypnoterapi og psykoterapi, når det er relevant, redskaber og metoder som nævnt herunder.

Øvrige metoder og redskaber

 • Mindfullness
 • Metakognitiv terapi
 • EMDR
 • Gestaltterapi
 • Positiv psykologi
 • Stress-coaching/vejledning

Til parterapi bruger jeg hovedsageligt:

 • Imagoterapiens teorier
 • Tilgange baseret på Emotionsfokuseret parterapi
 • Anerkendende dialog og kommunikation.

Moral

Som udgangspunkt kan jeg ikke garantere for effekten af terapien, da der ikke er to personer som er ens. Effekten er afhængig af mange forskellige forhold, men generelt oplever de aller-  allerfleste ændringer i en eller anden grad. Udbyttet af din terapi er også afhænging af din motivation og indsats.
Hypnose er kun en gang imellem et quickfix. Foreksempel ved simple fobier. Men hypnose ér korttids-terapi, hvilket betyder at der typisk bruges færre sessioner end ved andre terapimetoder.

Etik og tavshedspligt

Jeg har jeg tavshedspligt og arbejder under de, for datatilsynet og sundhedsstyrelsens, gældende etiske regler angående behandling af følsomme personoplysninger og -data. Jeg opbevarer kun personlige oplysninger, så længe som det er nødvendigt i forhold til lovgivningen og forsvarligt aflåst.

Hvad er hypnose?

Hypnose er en tilstand, en tilstand som alle kender. Hypnose, eller trance, som det også kaldes, er en naturlig evne til at være koncentreret indad i os selv. Du kender fornemmelsen fra hverdagen, f.eks. fra når du falder i staver, dagdrømmer, nyder naturen, en film, en bog, er fordybet i computerspil, surfer på nettet, eller lignende. Det er en tilstand af fokuseret opmærksomhed, hvor resten af virkeligheden ”glider i baggrunden”.

Tilstanden af at være i hypnose minder også om den tilstand vi er i lige når vi vågner, eller lige er ved at falde i søvn. Under hypnose er du i fuld kontrol. Du er faktisk endnu mere i kontrol end normalt, fordi du i hypnose også har kontakt til din underbevidste, følelsesmæssige og instinktive del af hjernen/sindet.

Det underbevidste

Vores underbeviste sind, indeholder alle vores erindringer, også dem du ikke bevidst husker. Underbevidstheden indeholder spor af alt det du har lært og oplevet i løbet af hele dit liv, både negative og positive oplevelser og alle dine ressourcer. Dit ubevidste, følelsesmæssige og instinktive sind vil dig altid det bedste og vil beskytte dig. Dit underbevidste sind kan dog have misforstået noget, eller overtolket noget i en bestemt situation, så du efterfølgende oplever, uhensigtsmæssige reaktioner eller følelser.

I tilstanden af hypnose, kan vi i samarbejde ophæve, eller ændre de uhensigtsmæssige “spor”, “kodninger” eller prægninger i det underbevidste sind. 

Det kaldes hypnoterapi når en hypnoterapeut, ud fra klientens ønsker, udøver terapi mens klienten er i hypnose. 

Hvad er hypnoterapi velegnet til?

Hypnoterapi er velegnet til alt, som har med følelser, vaner og adfærd at gøre. Alt psykisk og psykosomatisk. Hypnoterapi er også meget effektiv som mental træning.

Kvinde i hypnoterapi, som er blandt Viavitas behandlingsmetoder

Hypnose-psykoterapi kan give dig til indre ro, glæde og balance

Når du arbejder med dine problematikker i hypnoterapi, kan de udfordringer og indre konflikter du måske oplever, fjernes eller ændres, så du får en meget højere følelse af indre ro, overensstemmelse og harmoni, som vil gøre at du meget nemmere kan opnå det du gerne vil eller har brug for. 

Hypnoterapi er en behagelig, blid, forholdsvis hurtig og effektiv metode til ændre/fjerne det der blokerer, generer, giver uhensigtsmæssig adfærd og negative tankemønstre.

Krop og sind hænger sammen

Hypnose-psykoterapi er også baseret på viden om, hvordan vores sind, hele vores nervesystem, krop og sind fungerer sammenhængende, som en helhed. En viden som har eksisteret i mange tusinder af år. Men man har indenfor de sidste ca. 100 år i lægevidenskaben negligeret dette mere eller mindre. Derfor at men indenfor de etablerede system mest behandlet menneskets problemer og lidelser, som noget man reparere på med operation eller piller.

Heldigvis får flere og flere, også indenfor det etablerede system, igen øjnene op for den gamle viden om, at krop og sind hænger sammen. Hypnose-psykoterapi tager i høj grad højde for denne sammenhæng og der ses gode resultater på både personlige, psykiske og psykosomatiske problemer og lidelser.

Derfor er hypnoterapi effektivt

Det kan være svært, udelukkende at tale sig til forandringer alene via intellektet, fornuften, fordi indsigt ikke altid betyder, at følelserne og instinkterne ændres.

Hypnoterapi virker fordi vi arbejder med begge sider af sindet/hjernen;

 • Det bevidste sind

  Cortex =
  Sanseopfattelse og bearbejdning, intellekt, fornuft og viden.

 • Det underbevidste sind

  Det limbiske system + lillehjernen =
  Her styres hormoner, følelser, sociale kompetencer, langstidshukommelse, moral, værdier fra.
  Her udspringer også automat-reaktioner, instinkter til overlevelse, f.eks. kamp, flugt og “freeze” og for eksempel angstreaktioner, også fra.

Skematisk tegning af en 3delt hjerne

Evidens og forskning

Der forskes faktisk meget i hypnose og hypnoterapiens virkning. Internationalt er der skabt evidens for hypnose og hypnoterapi og igennem de senere år har det danske sundhedsvæsen også været mere åbne overfor hypnose. Flere steder bliver hypnose mere og mere en del af de tilbud der kan fås, f.eks. i forhold til smertebehandling. Det kaldes dog nogle gange visualisering i stedet for hypnose.

Nogle praktiserende læger bruger hypnoterapi i deres praksis, f.eks. Jens Jørgen Graversen, Århus, som også har skrevet 2 bøger om hypnosens terapeutiske fortræffeligheder.

Tandlæger og jordmødre

Blandt tandlæger og jordmødre har der ved behov været anvendt hypnose i flere år nu – se nedenstånde film med Randi Abrahamsen fra Aarhus Tandlægehøjskole:

Om hypnose

Hypnose er ifølge professor cand.psyk., dr. med. Bobby Zachariae meget velegnet til særligt angst og smerte – se nedenstående film, hvor Bobby Zachariae forklarer om hypnose:

Hammel Neurocenter

På Hammel Nerocenter har der i 2017 været lavet et forskningsprojekt, som viser,
at hypnose hjælper i forhold til senhjerneskader. Forskningslederen udtaler:

“Hvor går den øvre grænse for, hvad man han opnå med hypnose?

– Jeg ved godt, at man ikke kan genoplive folk ved hjælp af hypnose, men udover det,
– hvor går så den øvre grænse?

– jeg kan ikke se den.”

Svar på ofte stillede spørgsmål om hypnose

 • Ja, der findes videnskabelig evidens for hypnoterapiens effekt.
 • Alle er hypnotiserbare i en eller anden grad. De allerfleste kan få noget ud af hypnoterapi.
 • Det er dig der har kontrollen over hvad der sker under hypnose. Jeg tager ikke magten over dig.
 • Der bliver ikke “lukket op for det hele” på én gang”, du får under hypnose kun kontakt til det du har bedt om og er parat til.
 • Du vil kunne høre og huske alt hvad du selv vælger at høre og huske igennem hypnoterapien.
 • Det er ikke muligt at hypnotisere dig til noget du ikke selv vil.
 • Ved hypnoterapi er du ikke “væk”, du vil kunne følge med i hvad der sker, i den grad du selv ønsker det.
 • Der er ingen ubehagelige bivirkninger ved hypnose. Tvært imod, får du ofte en oplevelse at have slappet dejligt af og gjort noget godt for dig selv.
 • Alle kommer ud af hypnose igen. Hvis noget sker terapeuten, eller det ikke går som planlagt, vil du på egen hånd vende tilbage til normal tilstand.
 • Det er er i de fleste tilfælde uproblematisk at kombinere hypnose-psykoterapi med anden behandling. Oplys og spørg.
 • Det er ikke optimalt og vil være forstyrrende at have tilskuere i rummet, under hypnose. En ledsager kan være med i starten af samtalen og derefter vente udenfor.
 • Jeg arbejder efter gældende lovgivning, plus etiske, moralske regler og retningslinjer udstukket af brancheforening.
 • Jeg er registreret og forsikret igennem min brancheforening via sundhedsstyrelsen.

Hvad er NLP?

NLP betyder neuro lingvistisk psykologi. Det er en moderne psykologiform.

Som basis for denne psykologi er ”modellering”= efterligning af kompetencer, ressourcer og dygtighed hos andre, eller sig selv, på områder hvor man fungerer godt. 

NLP forholder sig til de forskellige “filtre” vi kan opleve verden igennem, eller “briller”, som det i almindelig tale betegnes som. Derudover forholder og arbejder en nlp-terapeut meget med de sansepåvirkninger vi modtager som mennesker hele tiden og de spor dette sætter i os som mennesker. Disse spor kan jo være både positive og dårlige og ved at arbejde med disse på bestemte måder kan man opløse fastsiddende negativ kodning eller prægning, hvilket jo er det der er mest relevant. De gode er jo ok.

Som et meget simpelt eksempel; Hvis vi oplevede hygge og tryghed hos mormor og hun ofte bage boller og duftede af lavendel, så vil der være positive følelser knyttet til disse dufte, som kan genfremkaldes. Modsat, hvis man oplevede ubehag og utryg, f.x. på sygehuset og der lugtede af eddike fra sengetøjet og du fik øllebrød den dag du var nyopereret, så kan disse lufte og synet fremkalde ubehag, når de genopleves. Og du kan sikkert selv finde mange flere, som måske er følelser du har knyttet op på en eller flere sanseoplevelser med synet, hørelsen, duft, smag og krops- eller hudfornemmelser.

Hvorfor NLP terapi?

NLP er en terapiform der anerkender, at vores sind har sit eget ”sprog”, sin egen ”kodning” i form af indre følelser, lyde, ord og billeder, som hjernen har laget og tolker nuet ud fra. Denne ”tolkning” kan i nogle tilfælde være uhensigtsmæssig, begrænsende og/eller føre til fobier, angst og lignende, hvis man ikke får ændret på disse ”negative kodninger”.

Uhensigtsmæssige ”kodninger” kan man ændre på med NLP-terapi. Man kan kortlægge og ændre på den måde vi sanser, føler og reagerer på. NLP rummer store muligheder for forandring og udvikling i den retning du ønsker.

”Vi har hver vores model af verden”, ”Mennesker gør det så godt de kan, ud fra de forudsætninger de har”. Disse udsagn fra NLP´s ”fædre”, Bandler og Grinder, er forudsætninger når man laver terapi med NLP.

Historien om NLP terapi

To amerikanere, Richard Bandler, IT-og psykologistuderende og John Grinder, sprogprofessor, begyndte i 1970érne at studere mennesker, som på hver deres felt var kompetente og dygtige. Ud fra de resultaterne de fik, skabte de NLP terapi.

Hypnoterapiens fader Milton Erickson, var en af de eksperter Bandler og Grinder studerede og derfor er NLP og den moderne hypnoterapi nært beslægtede og det er derfor oplagt og meget naturligt at arbejde med en kombination af NLP terapi og hypnoterapi, som jeg gør i ViaVita hypnoterapi og NLP terapi.

EMDR er en effektiv NLP-metode til PTSD og andre traumer

EMDR/EMI = eye movement integration er udviklet af Bandler & Grinder, og er et neurologisk redskab til at påvirke signalerne i din hjerne og mindske/fjerne traumer og uhensigtsmæssige automat-reaktioner. Metoden er hensigtsmæssig i situationer, hvor det ikke skønnes nødvendigt eller tilstrækkeligt med psykologisk bearbejdning af et problem, eller hvis du “bare” ønsker at blive fri for den uhensigtsmæssige reaktion eller adfærd, som du ikke selv er i stand til at kontrollere eller styre.

 • Har god effekt på enkeltstående traumer som f.eks. biluheld, overgreb og andre ubehagelige hændelser, der bliver ved med at genere og påvirke dig.
 • Foregår ved, at jeg “tegner mønstre” med min finger foran dine øjne samtidig med, at du mærker og tænker på det, der udløser den uønskede reaktion.
 • Virker ved at kombinere flere hjerneområder samtidig og får derved fastlåsninger i nervesystemet til at slippe og give mulighed for nye, mere hensigtsmæssige “tankebaner”, reaktioner og adfærd.
 • Kan fungere fint alene eller i kombination med andre terapeutiske metoder.
 • Er en “simpel” terapi-metode og virker hurtigt under selve behandlingen, og du vil straks være klar over, at noget er ændret.
 • Kan give overraskende effekter på kort tid.

Hypnose-psykoterapi – hvad er det for en størrelse?
Kan det bruges til noget? Virker det? – Det skal jeg da lige love for det gør.
Efter 5 besøg hos Jette har jeg mærkbart fået boostet mit selvværd og min selvtillid.

Vil bare fortælle dig, hvordan jeg fik det efter mit besøg hos dig!
Siden har jeg ikke haft fornemmelsen af at være fyldt i hovedet, jeg har følt en lettelse og er mere afklaret i mine tanker. Mit humør har været rigtig godt lige siden. Så alt i alt kan jeg mærke en stor forskel, som en lettelse, er bare mere glad og har det godt.  Tak for det.

Jeg har prøvet hypnoterapi, fordi der var noget, jeg var meget ked af. Det fik jeg styr på. Jeg ville aldrig have troet, det jeg oplevede. Kom tilbage i tiden samtidig med, at jeg hørte klart og tydeligt, hvad Jette sagde til mig. Jeg kunne rejse mig og gå, hvis det var det, jeg ville, men det ønskede jeg ikke. Det var en oplevelse og jeg fik styr på nogle ting. Jeg er meget lettet i dag. Jeg kan varmt anbefale Jette. Har fået noget livskvalitet tilbage som, var blevet sat på standby.”

Jeg kan varmt anbefale Jette. Med hendes rolige trygge stemme førte hun mig tilbage i tiden og fik løsnet op i mit problem/overbevisning. Jeg følte mig meget tryg under hypnosen. Efterfølgende har jeg fået ny livsglæde og energi .Tak Jette!

Jeg har fået en bevidsthed om, at hypnose kan “nå ind” til ubevidste følelser og forløse ting, man ikke kan snakke sig til en løsning på. Jeg vil helt sikkert gerne prøve hypnoterapi igen, da det giver noget helt andet end f.eks. samtaler alene.

Kan varmt anbefales! Jette kan noget ingen andre kan.

Ønsker du højere livskvalitet?

Du er velkommen til at ringe til mig på
5191 8055,
hvis du vil høre mere.

En session

En session er typisk på 1½ time til 2 timer og kan typisk bestå af:

1. session starter med gensidig præsentation og information, angående problem, udfordringer, ønsker og mål med terapien. Terapien vil blive tilrettelagt efter dette. Jeg kan, hvis ønsket, forklare om de metoder jeg vil anvende.

Du/I får altid et helt personligt forløb og hver session er tilrettelagt individuelt efter dit behov.

Samtalen foregår ved at vi sidder overfor hinanden og hypnoterapi foregår på den måde, at du i en behagelig stol, lænestol. Til hypnoterapi kan der være blid baggrundsmusik og via de ord jeg siger, bliver du guidet til at slappe rigtig godt af, både fysisk og psykisk.

Du vil sikkert opleve hypnosen som meget behageligt og afslappet. Tilstanden minder om den du er i, når du lige er vågnet, eller er ved at falde i søvn. Du vil i denne indad-koncentrerede tilstand, terapeutisk kunne arbejde med indre sansninger/oplevelser; billeder, lyde, følelser eller lignende fra fortid, nutid eller fremtid.

Dette giver dig mulighed for at få alle dele af dit sind/din hjerne til at samarbejde og derved kunne give slippe uhensigtsmæssige overbevisninger, tanker, følelser og adfærd. Det underbevidste sind rummer alle vores erindringer og ressourcer.

Du vil hele tiden være klar over hvor du ér og du vil kunne registrere og høre alt hvad der foregår. Du mister ikke kontrol, tvært imod er du i hypnose i større kontrol over alle dele af dit sind, end du ellers er.

Hvor mange sessioner skal du regne med, gennemsnitligt?

 • 1-3 sessioner til simple fobier, så som edderkoppeangst, flyskræk, højdeskræk, vandskræk, og lignende
 • 2-5 sessioner til at slippe vaner, adfærdsændringer, vægttab og lignende.
 • 1-3 sessioner til rygestop.
 • 4-8 sessioner til stress, depression, angst.
 • 3-6 sessioner til personlig udvikling og parterapi.
Logo hypnoterapeut
Logo FaDP
logo Dakobe
logo national guild of hypnotists