Jette Flejsborg

Jette Flejsborg - indehaver af ViaVita
Har du brug for hjælp til angst eller fobi?

Så er du velkommen til at ringe på 5191 8055, hvis du vil høre mere.

Book tid online

Behandlingsmetoder i ViaVita

Jeg er uddannet

 • Psykoterapeut fra Psykoterapeutakademiet 
 • Master hypnoterapeut
 • Master i avanceret hypnoterapi
 • NLP master
 • Stressvejleder fra Stressakademiet

Disse behandlingsmetoder kan du læse mere om længere nede på siden.

Terapeutiske tilgange

En session eller et terapiforløb hos ViaVita er altid individuel tilrettelagt og sammensat af de mest effektive behandlingsmetoder og tilgange, jeg råder over.

Det er desuden vigtig, at der er gensidig respekt, tillid, tryghed og en naturlig kemi i mellem os. Oplever du ikke dette, er det altid det bedste og på sin plads at skifte til en anden terapeut.

Jeg holder mig løbende opdateret i forhold til terapeutiske strømninger i tiden, videreuddanner mig og modtager professionel supervision.
Jeg tager desuden det til mig fra diverse terapeutiske retninger eller metoder, som jeg oplever relevant eller gavnlig, i forhold til det jeg allerede arbejder med.

På den baggrund kan jeg, hvis relevant, anvende redskaber og metoder som nævnt herunder:

Øvrige metoder og redskaber

 • Mindfullnes
 • Metakognitiv terapi
 • EMDR
 • Positiv psykologi
 • Stress-coaching/vejledning

Til parterapi bruger jeg hovedsageligt:

 • Imagoterapiens teorier
 • Tilgange baseret på Emotionsfokuseret parterapi
 • Anerkendende dialog og kommunikation.

Hypnose er en meget effektiv form for terapi, hvilket betyder, at der typisk bruges færre sessioner end ved andre terapimetoder. Udbyttet af din terapi er afhængig af din egen motivation og indsats imellem sessionerne. Som udgangspunkt kan jeg ikke garantere for effekten af terapien, da to personer ikke er ens. Effekten kan være afhængig af mange forhold, men generelt oplever de allerfleste ændringer i en eller anden grad.

Etik og tavshedspligt

Jeg har tavshedspligt og arbejder under de, for datatilsynet og sundhedsstyrelsens, gældende etiske regler angående behandling af følsomme personoplysninger og -data. Jeg opbevarer kun personlige oplysninger, så længe som det er nødvendigt i forhold til lovgivningen og forsvarligt aflåst.

Hvad er hypnose?

Hypnose er en tilstand, en tilstand som alle kender. Hypnose, eller trance, som det også kaldes, er en naturlig evne til at være koncentreret indad i os selv. Du kender fornemmelsen fra hverdagen, for eksempel fra når du falder i staver, dagdrømmer, nyder naturen, en film, en bog, er fordybet i computerspil, surfer på nettet, eller lignende. Det er en tilstand af fokuseret opmærksomhed, hvor resten af virkeligheden ”glider i baggrunden”.

Tilstanden af at være i hypnose minder også om den tilstand, vi er i, lige når vi vågner, eller lige er ved at falde i søvn. Under hypnose er du i fuld kontrol. Du er faktisk endnu mere i kontrol end normalt, fordi du i hypnose også har kontakt til din underbevidste, følelsesmæssige og instinktive del af sindet.

Det underbevidste

Vores underbeviste sind indeholder alle vores erindringer, også dem du ikke bevidst husker. Underbevidstheden indeholder spor af alt det, du har oplevet og måske ubevidst registreret i løbet af hele dit liv, både negative og positive oplevelser.

I tilstanden af hypnose, kan vi i samarbejde ophæve eller ændre de uhensigtsmæssige spor, kodninger eller prægninger i det underbevidste sind. 

Det kaldes hypnoterapi, når en hypnoterapeut ud fra klientens ønsker udøver terapi,  imens klienten er i hypnose. 

Hvad er hypnoterapi velegnet til?

Hypnoterapi er velegnet til alt, som har med tanker, følelser, vaner og adfærd at gøre. Alt psykisk og psykosomatisk. Hypnoterapi er også meget effektiv som mental træning.

Kvinde i hypnoterapi, som er blandt Viavitas behandlingsmetoder

Hypnoterapi kan give dig indre ro, glæde og balance

Når du arbejder med dine problematikker i hypnoterapi, kan de udfordringer og indre konflikter du måske oplever, fjernes eller ændres, så du får en meget højere følelse af indre ro, overensstemmelse og harmoni, som vil gøre, at du meget nemmere kan opnå det, du gerne vil eller har brug for. 

Hypnoterapi er en behagelig, blid, forholdsvis hurtig og effektiv metode til ændre eller fjerne det, der hæmmer og begrænser dig.

Hypnosetilstanden er i sig selv en afslappende, afstressende tilstand som kan have en positiv og gavnlig effekt.

Krop og sind hænger sammen

Hypnose-psykoterapi er også baseret på viden om, hvordan hele vores nervesystem, både i krop og sind, fungerer sammenhængende som en helhed. En viden som har eksisteret i mange tusinder af år. Dog har man i behandlersystemet indenfor de sidste ca. 100 år mere eller mindre negligeret denne sammenhæng. Menneskets problemer og lidelser har man betragtet som noget man skal reparere med piller eller operation.

Heldigvis får flere og flere, også indenfor det etablerede behandlersystem, igen øjnene op for den gamle viden om, at krop og sind hænger sammen. Hypnose-psykoterapi tager i høj grad højde for denne sammenhæng og der ses gode resultater på både personlige, psykiske og psykosomatiske problemer og lidelser.

Derfor er hypnoterapi effektivt:

Det kan være svært udelukkende at tale sig til forandringer alene via intellektet og fornuften, fordi indsigt ikke altid betyder, at følelserne, instinkterne og automatreaktionerne ændres. Hypnoterapi virker, fordi vi arbejder med alle lag og funktioner i sindet og hjernen.

 • Det bevidste sind

  Cortex er den del af hjernen, hvor vi har vores sanseopfattelser, intellekt, fornuft, viden og det er også her, at vi bearbejder.

 • Det underbevidste sind

  Det limbiske system og lillehjernen er her, hvor vi styrer vores hormoner, følelser, sociale kompetencer, langtidshukommelse, moral, værdier fra.
  Her udspringer også automat-reaktioner, instinkter til overlevelse, f.eks. kamp, flugt og “freeze”. Der er også her vi skaber vores angstreaktioner.

Evidens og forskning

Der forskes faktisk meget i hypnose og hypnoterapiens virkning. Internationalt er der skabt evidens for hypnose og hypnoterapi og igennem de senere år har det danske sundhedsvæsen været mere åbne overfor det, som hypnose og hypnoterapi kan. Flere steder er hypnose eller visualisering en del af de tilbud, der kan fås, for eksempel i forhold til smertebehandling.

Nogle praktiserende læger bruger hypnoterapi i deres praksis, for eksempel Jens Jørgen Graversen, tidligere privat praktiserende læge i Aarhus, som har skrevet to bøger om hypnosens terapeutiske effekt.

Om hypnose

Hypnose er ifølge professor cand.psyk., dr. med. Bobby Zachariae meget velegnet til særligt angst og smerte – se nedenstående film, hvor Bobby Zachariae forklarer om hypnose:

Hammel Neurocenter

På Hammel Nerocenter har der i 2017 været lavet et forskningsprojekt, som viser, at hypnose hjælper i forhold til senhjerneskader. Forskningslederen udtaler:

“Hvor går den øvre grænse for, hvad man han opnå med hypnose? Jeg ved godt, at man ikke kan genoplive folk ved hjælp af hypnose, men udover det, hvor går så den øvre grænse? Jeg kan ikke se den.”

Svar på ofte stillede spørgsmål om hypnose:

 • Ja, der findes videnskabelig evidens for hypnoterapis effekt.
 • Alle er hypnotiserbare i en eller anden grad. De allerfleste kan få noget ud af hypnoterapi.
 • Det er dig, der har kontrollen over, hvad der sker under hypnose. Jeg tager ikke magten over dig.
 • Der bliver ikke “lukket op for det hele” på én gang. Du får under hypnose kun kontakt til det, du har bedt om og er parat til.
 • Du vil kunne høre og huske alt, hvad du selv vælger at høre og huske.
 • Det er ikke muligt at hypnotisere dig til noget, du ikke selv vil.
 • Ved hypnoterapi er du ikke “væk”. Du vil kunne følge med i, hvad der sker i den grad, du selv ønsker det.
 • Der er ingen ubehagelige bivirkninger ved hypnose. Tværtimod, får du ofte en oplevelse af at have slappet dejligt af og gjort noget godt for dig selv.
 • Alle kommer ud af hypnose igen. Hvis noget sker terapeuten, eller det ikke går som planlagt, vil du på egen hånd vende tilbage til normal tilstand.
 • Det er i de fleste tilfælde uproblematisk at kombinere hypnose-psykoterapi med anden behandling. Oplys og spørg.
 • Det er ikke optimalt og vil være forstyrrende at have tilskuere i rummet under hypnose. En ledsager kan være med i starten af samtalen og derefter vente udenfor.
 • Jeg arbejder efter gældende lovgivning, plus etiske, moralske regler og retningslinjer udstukket af brancheforening.
 • Jeg er registreret og forsikret igennem min brancheforening efter sundhedsstyrelsens regler.

Hvad er NLP og hvordan indgår det i hypnoterapien

NLP står for neurolingvistisk psykologi. Det er en moderne psykologiform, som i kombination med hypnoterapi kaldes neuro-hypnoterapi.

Som basis for denne psykologi er modellering, hvilket betyder en efterligning af kompetencer, ressourcer og dygtighed hos andre eller sig selv på områder, hvor man fungerer godt. 

NLP forholder sig til de forskellige filtre, vi kan opleve verden igennem, eller briller som det i almindelig tale betegnes som. Derudover forholder og arbejder en NLP-terapeut meget med de sansepåvirkninger, vi modtager som mennesker hele tiden og de spor dette sætter i os. Disse spor kan være både positive og negative og ved at arbejde med disse på bestemte måder, kan man løsne fastsiddende negativ kodning eller prægning.

Som et meget simpelt eksempel; Hvis vi oplevede hygge og tryghed hos mormor og hun ofte bage boller og duftede af lavendel, så vil der være positive følelser knyttet til disse dufte, som derefter kan genfremkaldes. Modsat, hvis man oplevede ubehag og utryg, for eksempel på sygehuset og der lugtede af eddike fra sengetøjet og du fik øllebrød den dag du blev opereret, så kan disse dufte og syn fremkalde ubehag, når de genopleves. Du kan sikkert selv finde mange flere følelser, du har knyttet op på en eller flere sanseoplevelser.

Hvorfor bruge neuro-hypnoterapi?

Neuro-hypnoterapi er en terapiform, der sammenkobler NLP og hypnose. Det er en terapiform, der anerkender, at vores sind har sit eget sprog og sin egen kodning i form af indre følelser, lyde, ord og billeder, som hjernen har lagret og tolker nuet ud fra. Denne tolkning kan i nogle tilfælde være uhensigtsmæssig, begrænsende og føre til fobier, angst og lignende, hvis man ikke får ændret på disse negative kodninger.

Uhensigtsmæssige kodninger kan man ændre på med neuro-hypnoterapi. Man kan kortlægge og ændre på den måde, vi sanser, føler og reagerer på. Denne terapi rummer store muligheder for forandring og udvikling i den retning, du ønsker.

”Vi har hver vores model af verden. Mennesker gør det så godt de kan, ud fra de forudsætninger de har”. Disse udsagn fra NLP og neuro-hypnoterapiens fædre, Bandler og Grinder, er forudsætninger, der arbejdes ud fra.

Historien om NLP og neuro-hypnoterapi

Richard Bandler, en IT- og psykologistuderende startede et studie med sprogforskeren John Grinder. I 1970érne begyndte det at studere mennesker, som i hver deres felt var anset som værende velfungerende, kompetente og dygtige. De undersøgte, hvordan disse mennesker havde hver deres tolkning af diverse sanseoplevelser og disse studier lagde grundlaget for, hvad vi i dag kalder NLP terapi. 

Hypnoterapiens fader Milton Erickson, var en af de eksperter Bandler og Grinder studerede og derfor er NLP og den moderne hypnoterapi nært beslægtede og det er derfor oplagt og meget naturligt at arbejde med en kombination af NLP terapi og hypnoterapi, som i dag kaldes neuro-hypnoterapi.

EMDR er en effektiv NLP-metode til PTSD og andre traumer

EMDR eller EMI står for “eye movement integration” og er udviklet af Bandler & Grinder. Det er et neurologisk redskab til at påvirke signalerne i din hjerne og mindske eller fjerne traumer og uhensigtsmæssige automatreaktioner. Metoden er hensigtsmæssig i situationer, hvor det ikke er tilstrækkeligt med samtalen som redskab til bearbejdning af problemet.

EMDR er derudover en metode:

 • der er god til enkeltstående traumer som f.eks. biluheld, overgreb og andre ubehagelige hændelser, der bliver ved med at genere og påvirke dig.
 • der virker ved at kombinere flere hjerneområder samtidig og får derved fastlåsninger i nervesystemet til at slippe og give mulighed for nye og mere hensigtsmæssige tankebaner.
 • der kan fungere fint alene eller i kombination med andre terapeutiske metoder.
 • der er hurtigt virkende og du vil straks være klar over, at noget er ændret.
 • der kan give overraskende effekter på kort tid.

Hypnose-psykoterapi – hvad er det for en størrelse?
Kan det bruges til noget? Virker det? – Det skal jeg da lige love for det gør.
Efter 5 besøg hos Jette har jeg mærkbart fået boostet mit selvværd og min selvtillid.

Vil bare fortælle dig, hvordan jeg fik det efter mit besøg hos dig!
Siden har jeg ikke haft fornemmelsen af at være fyldt i hovedet, jeg har følt en lettelse og er mere afklaret i mine tanker. Mit humør har været rigtig godt lige siden. Så alt i alt kan jeg mærke en stor forskel, som en lettelse, er bare mere glad og har det godt.  Tak for det.

Jeg har prøvet hypnoterapi, fordi der var noget, jeg var meget ked af. Det fik jeg styr på. Jeg ville aldrig have troet, det jeg oplevede. Kom tilbage i tiden samtidig med, at jeg hørte klart og tydeligt, hvad Jette sagde til mig. Jeg kunne rejse mig og gå, hvis det var det, jeg ville, men det ønskede jeg ikke. Det var en oplevelse og jeg fik styr på nogle ting. Jeg er meget lettet i dag. Jeg kan varmt anbefale Jette. Har fået noget livskvalitet tilbage som, var blevet sat på standby.”

Jeg kan varmt anbefale Jette. Med hendes rolige trygge stemme førte hun mig tilbage i tiden og fik løsnet op i mit problem/overbevisning. Jeg følte mig meget tryg under hypnosen. Efterfølgende har jeg fået ny livsglæde og energi .Tak Jette!

Jeg har fået en bevidsthed om, at hypnose kan “nå ind” til ubevidste følelser og forløse ting, man ikke kan snakke sig til en løsning på. Jeg vil helt sikkert gerne prøve hypnoterapi igen, da det giver noget helt andet end f.eks. samtaler alene.

Kan varmt anbefales! Jette kan noget ingen andre kan.

Ønsker du højere livskvalitet?

Du er velkommen til at ringe til mig på
5191 8055,
hvis du vil høre mere.

Book tid online

Hvad indeholder en session?

En session er typisk på 1½ time til 2 timer og kan typisk bestå af:

Første session starter med en præsentation af dine udfordringer og en snak om dine ønsker og mål for fremtiden. Terapien vil blive tilrettelagt efter dette. Jeg kan, hvis ønsket, forklare om de metoder, jeg vil anvende.

Du/I får altid et helt personligt forløb og hver session er tilrettelagt individuelt efter dine/jeres behov.

Til hypnoterapi kan der være blid baggrundsmusik, og via de ord jeg siger, bliver du guidet til at slappe rigtig godt af – både fysisk og psykisk.

Du vil sikkert opleve hypnosen som meget behagelig og afslappende. Tilstanden minder om den du er i, når du lige er vågnet, eller er ved at falde i søvn. Du vil i denne indad-koncentrerede tilstand, terapeutisk kunne arbejde med indre sansninger og oplevelser i form af billeder, lyde, følelser eller lignende fra fortid, nutid eller fremtid.

Dette giver dig mulighed for at få alle dele af dit sind til at samarbejde og derved kunne give slip på uhensigtsmæssige overbevisninger, tanker, følelser og adfærd. 

Du vil hele tiden være klar over, hvor du er og du vil kunne registrere og høre alt, hvad der foregår. Du mister ikke kontrol, tvært imod er du i hypnose i større kontakt med alle dele af dit sind, end du ellers er.

Hvor mange sessioner skal du regne med gennemsnitligt?

 • 1-3 sessioner til simple fobier, så som edderkoppeangst, flyskræk, højdeskræk, vandskræk, og lignende
 • 2-5 sessioner til at slippe vaner, lave adfærdsændringer, skabe vægttab og lignende.
 • 1-3 sessioner til rygestop.
 • 4-8 sessioner til stress, depression og angst.
 • 3-6 sessioner til personlig udvikling og parterapi.
Logo hypnoterapeut
Logo FaDP
logo Dakobe
logo national guild of hypnotists