Jette Flejsborg

Jette Flejsborg - indehaver af ViaVita

Skal jeg hjælpe dig til personlig udvikling?

Du er velkommen til at ringe på 5191 8055, hvis du vil høre mere.

Personlig udvikling kan “flytte bjerge”

Der kan være mange forskellige årsager til, hvorfor du har lyst til, eller brug for personlig udvikling. – Hvorfor du gerne vil ændre på noget, flytte på noget, udvikle dig som menneske. Den største motivation kan f.eks. være, at du oplever, at du kan have det bedre, være noget mere, en anden, opnå mere, leve dit liv på en anden måde, holder dig tilbage i forhold til noget, o.s.v.

Det kan handle om uhensigtsmæssige, hæmmende og begrænsende tanker, følelser, vaner eller adfærd. Måske en af delene eller flere af dem? Disse tanker, følelser, vaner og adfærd, kan gøre at du oplever dig utilfreds, hæmmet, begrænset, eller på anden måde længes efter ændringer.

Personlig udvikling kan være at ændre tanker, vaner og overbevisninger

Der er mange måder at arbejde med disse emner på, men jeg ved af egen erfaring, at det der virkelig rykker og kan gøre at du virkelig kan opnå det du gerne vil, er når du kommer rundt om “hele dig”, dine både bevidste og underbevidste tanker, strategier, vaner, mønstre og overbevisninger.

Du kan her på siden, læse mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig med din personlige udvikling. Du får også nogle råd, som evt. kan sætte dig igang med din udvikling og  begynde at skabe forandringer, allerede inden du eventuelt starter i et forløb hos mig.
Sidst, men ikke mindst, forklarer jeg, hvordan jeg kan hjælpe dig med din personlige udvikling, så du lettere kan opnå det du ønsker.

Hvis du har lyst til eller brug for at ændre på noget, kan du have stor glæde og udbytte af at arbejde med dig selv og gennemgå et forløb med personlig udvikling. Det gælder uanset, om det er noget i din fortid, nutid, eller fremtid som hæmmer og begrænser dig. Du har mulighed for og fortjener at få det bedste ud af DIT liv, at opnå mere energi, glæde, ro og livskvalitet.

Citat: Gør du det samme, som du altid har gjort, får du de samme resultater! Gør du noget nyt, får du nye resultater!
Mulige temaer for personlig udvikling

Når vi arbejder med og ændrer et problem, en udfordring, kan der stå et nyt, mindre “parat i kulissen” derefter. Dette er normalt og som mennesker bliver vi aldrig færdige med at udvikle os og forbedre på vores livskvalitet – heldigvis. Men nogle temaer og udfordringer kan dog være så påtrængende og begrænsende, at vi ved, at det er der vi starter.  Det er meget individuelt og op til den enkelte, hvor langt du vil med personlig udvikling, hvor meget du vil opnå.

Jeg er af den mening, at du er født med masser af evner, ressourcer og muligheder, lige præcis som den DU er. Og du har alt, hvad der skal til for at opnå livskvalitet og det du ønsker dig. Du kan måske opnå meget mere end du har forstillet dig, hvis/når du bearbejder og fjerne de f.eks. hæmmende og begrænsende tanker, følelser, vaner og adfærdsmønstre du har. Nedenstående er eksempler på temaer og fokuspunkter for personlig udvikling. De vil variere fra person til person og desuden over tid.

 • Værdiafklaring, hvad er vigtig for dig
 • Sætte mål og gå vejen
 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Uhensigtsmæssig adfærd, reaktioner
 • Vrede og agression
 • Kontakt til egne følelser
 • Forøgelse af selvbevdisthed, mærke sig selv
 • Udvikling af evner og ressourcer
 • Slippe offerrolle
 • Større selvindsigt
 • Udvikling af eget psykisk/fysisk overskud
 • Forbedring af sundhed og helbred
 • Udlevelse og realisering af ambitioner og drømme
 • Starte egen virksomhed eller opnå personlig selvstændighed
 • Forbedre sociale færdigheder
 • Afhængighed og overforbrug
 • Uhensigtsmæssige vaner og behov
 • Grænsesætning.

Råd og vejledning til at starte din personlige udvikling.

 • Slip blokerende tankegang

  Allerførst er det vigtig at kunne slippe tankegang, som f.eks; “sådan er jeg”, “sådan er det jo”, “det er jeg nød til”. Er du groet fast i en sådan selvopfattelse, verdensopfattelse, er det en en måde, du blokerer dig selv på. Alle tanker, følelser, overbevisninger, mønstre og vaner kan ændres! Du kan gennem personlig udvikling ændre meget, meget mere, end du tror.

 • Hvem er du?

  Stil dig selv spørgsmålet; Er jeg mig selv, eller er jeg et produkt af mine forældre, mit parforhold, min karriere, eller andet? Er jeg den jeg ønsker at være? Er jeg den gode og ægte udgave af “mig selv”, som jeg gerne vil være? Du kan ændre på tingene, dig selv, lidt efter lidt, i retning af at være den udgave af dig selv du ønsker at være.

 • Værdsæt dig selv

  Accepter og værdsæt dig selv, vær din egen ”bedste version”, med det du er. Vær støttende og positiv i dit fokus på det gode og værdifulde du ér, det du gør og lad dét vokse og udfolde sig. Sådan minimeres fokus på det vi er knapt så tilfredse med og det taber betydning.

 • Støttende tanker

  Tal respektfuldt til dig selv i din indre dialog. Vær støttende og tilgivende i forhold til dig selv. Du er jo “kun” et menneske og dog helt perfekt i din uperfekthed.

 • Mærk dig selv

  Mærk dig selv hver dag. Spørg dig selv, ”hvordan passer jeg på mig selv og sørger for mig selv, hvad har jeg brug for i dag”. På denne måde kan du sørge for, ikke at komme i underskud, på din indre energi- og glædes-konto. Du skal sørge for dig selv, før du evt. kan sørge for andre.

 • Sæt grænser

  Stå ved dine behov/grænser. Giv dig selv tid til at svare på forespørgsler om opgaver, tjenester eller andet. Sig f.eks. at du vender tilbage med et svar. Vær opmærksom på, at hver gang du siger ”ja” til noget, har du inddirekte sagt ”nej” til noget andet. – Og omvendt.

 • Sæt ord på

  Påskøn og sæt ord på det du synes er godt og positivt. Bed om, stræb efter det du ønsker dig, fremfor at klage over, brokke dig over, det der er negativt, ikke er som du ønsker dig.
  Den energi du sender ud er også den du får tilbage.

 • Sæt mål

  Sæt mål som virkelig er dybtfølte, er vigtige og dine. Hvis målene handler om materielle ting, fornøjelser eller andre kortrækkende glæder, bliver det en evig jagt. Mål der kommer fra udefrakommende forventninger, f.eks. noget med jeg brude, jeg skulle, er ofte ikke forankert i dít dybe personlige ønske. Sætter du derimod mål, som kommer af din egen indre dybe lyst og behov, vil de ofte være meget mere holdbare i længden.

 • Sæt delmål

  Husk at Rom blev ikke bygget på en dag og du behøver heller ikke nå dine mål på en gange.
  Undgå at sætte så store og vidtrækkende mål op, at du risikere at mislykkes. Sæt dig mindre delmål, på vejen mod det større mål. Tag dig de pauser på vejen, som du har brug for, for at samle ny energi. Mange små sejre er bedre og gør at du kan holde energien og overblikket undervejs. Det giver holdbare mål, som kan gennemføres.

 • Få hjælp/opbakning

  Del dine ønsker med andre, eller gå vejen sammen med andre. Få hjælp og støtte hos familie, venner, kolleger, professionelle, eller andre. Når du involverer andre og dermed forpligter dig mere, er der en meget større chance for at du når dine mål.

Midt i en svær tid kom jeg til Jette med flere problemstillinger. I løbet af én behagelig og rolig samtale, så Jette en sammenhæng i problemerne. Efter 5 sessioner med givende samtaler og hypnoterapi i trygge rammer, er jeg kommet videre i livet.
Tak for hjælpen Jette.

Brug for personlig udvikling?

Du er velkommen til at ringe til mig på
5191 8055,
hvis du vil høre mere.

Personlig udvikling med med hypnose-psykoterapi

Som mennesker udvikler vi os igennem hele livet via den livserfaring vi får. På godt og ondt. Har du lyst til, eller brug for at ændre på, f.eks. tanker, følelser, vaner, adfærdsmønstre eller andet, som ikke er hensigtsmæssigt, eller holder dig tilbage? Så er det måske NU, du er parat til, at investerer lidt mere i dig selv, dit liv og din fremtid.
– For din egen skyld og måske også for dine pårørende og relationers skyld?

Måske måske er det der hæmmer, holder dig tilbage, holder dig fast i negative, uhensigtsmæssige mønstre, for svært at håndtere selv? Måske har du brug for en med erfaring, som kan vejlede, rådgive og guide dig på vejen? At vi ved, at vi har brug for at ændre noget og hvorfor, gør ikke nødvendigvis, at vi kan klare det selv, eller kan finde vejen.

Jeg er klar til at hjælpe dig med hypnose-psykoterapi, som både forholder sig til det du er bevidst om, men også det der er ubevidst, ligger i din underbevidsthed. Det gør denne terapiform virkelig effektiv og gør det nemmere, måske meget nemmere end du havde forestillet dig, at komme i den retning du gerne vil. Du behøver ikke gå vejen alene, eller uden hjælp.

Du er født med masser af evner og ressourcer

Jeg er af den mening, at du er født med masser af evner, ressourcer og muligheder, lige præcis som den DU er og du har alt, hvad der skal til for at opnå livskvalitet. Og personlig udvikling handler IKKE om, at blive et andet og bedre menneske end du er. Personlig udvikling handler om at LÆRE det særlige og unikke menneske, som du allerede er, bedre at kende. Glæde, frihed og udvikling i livet opstår, når vi formår at behandle os selv omsorgsfuldt og nysgerrigt, også når vi ikke er tilfredse med os selv og ikke lever op til egne forventninger.

Personlig udvikling kan være hårdt, svært, spændende, sjovt, respektfuldt. Personlig udviling åbner, udforsker og sker af sig selv, når man tør, vil gå vejen.

Livet er ikke et problem, eller et mysterium, der skal løses – Livet kan leves som en opdagelsesrejse og du kan opnå at nyde turen, hele vejen.

Det vil være meget individuelt hvor mange sessioner der skal til, da det man vil opnå kan være meget forskelligt og individuelt. Hypnose- psykoterapi er korttidsterapi, det vil sige, at bruges mindre end 10 sessioner, altså fra 1- til 9 sessioner.

Logo hypnoterapeut
Logo FaDP
logo Dakobe
logo national guild of hypnotists